Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rut 2:20 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse mangkono Naomi kandha marang mantune: “Wong iku muga kaberkahana dening Sang Yehuwah, kang karsa ngatingalake sih-kamirahane marang kang isih urip, sarta kang wis padha mati.” Sarta maneh calathune Naomi marang Rut: “Wong iku isih kaprenah sanak karo kita, iku panunggalane kang wajib nebus kita.”

maca bab lengkap Rut 2

tampilan Rut 2:20 ing konteks