Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rut 2:2 Kitab Sutji (JAV)

Rut wong Moab mau matur marang Naomi: “Kula badhe kesah dhateng ing pategilan, ngasag-asag wewulen wonten ing sawingkingipun tiyang ingkang welas dhateng kula.” Wangsulane Naomi: “Iya mangkata, engger.”

maca bab lengkap Rut 2

tampilan Rut 2:2 ing konteks