Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rut 1:17 Kitab Sutji (JAV)

wontena pundi kemawon anggen panjenengan seda, kula inggih badhe ndherek pejah wonten ing ngriku, sarta wonten ing ngriku anggen kula kakubur. Pangeran Yehuwah mugi maringana paukuman dhateng kula, malah langkung saking punika, saupami kula ngantosa pisah kaliyan panjenengan, kejawi manawi pejah.”

maca bab lengkap Rut 1

tampilan Rut 1:17 ing konteks