Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 9:9 Kitab Sutji (JAV)

“Lah Ingsun damel prasetyaningSun karo sira lan karo turunira ing sapungkurira,

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 9

tampilan Purwaning Dumadi 9:9 ing konteks