Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 45:2 Kitab Sutji (JAV)

Sawuse mangkono Sang Yusuf banjur muwun seru banget, nganti keprungu wong Mesir, malah iya nganti keprungu para santanane Sang Prabu Pringon.

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 45

tampilan Purwaning Dumadi 45:2 ing konteks