Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 43:18 Kitab Sutji (JAV)

Ing kono kabeh padha rumangsa wedi, awitdene padha diirid lumebu menyang ing daleme Sang Yusuf, anggone rerasanan mangkene: “Anggonku padha digawa lumebu mrene iki, marga saka dhuwit kang bali ana ing bagorku dhek biyen kae, karsane aku arep dicekel didadekake batur tukon lan kuldiku dipundhut.”

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 43

tampilan Purwaning Dumadi 43:18 ing konteks