Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 31:13 Kitab Sutji (JAV)

Ingsun iki Allah kang ana ing Betel kae; ing panggonan nalika sira njebadi tugu sarta punagi marang Ingsun; saiki sira tata-tataa! Mangkata saka tanah iki lan muliha menyang nagarane sanak sadulurira!

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 31

tampilan Purwaning Dumadi 31:13 ing konteks