Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 22:16 Kitab Sutji (JAV)

pangandikane: “Ingsun supaos demi PanjenenganingSun piyambak, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah -- sarehne sira nglakoni kang mangkono iku, nganti ora owel masrahake anakira ontang-anting marang Ingsun,

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 22

tampilan Purwaning Dumadi 22:16 ing konteks