Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 16:5 Kitab Sutji (JAV)

Ibu Sarai tumuli matur marang Rama Abram: “Bab anggenipun nyakitaken manah kula punika, panjenengan ingkang tanggel-jawab, kula sampun ngaturaken rencang estri wau dhateng panjenengan, nanging sapunika sareng rumaos wawrat, kok lajeng nyepelekaken kula. Sang Yehuwah mugi paring kaleresan ing antawisipun kula kaliyan panjenengan.”

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 16

tampilan Purwaning Dumadi 16:5 ing konteks