Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 9:48 Kitab Sutji (JAV)

Sang Abimelekh dalah sabalane kabeh tumuli munggah ing gunung Zalmon. Sang Abimelekh banjur mundhut wadung lan ngethoki pang-panging wit-witan, tumuli dipanggul sarta dhawuh marang wong kang padha ndherekake: “Enggal padha nindakna apa kang daklakoni, kang padha kok deleng iki!”

maca bab lengkap Para Hakim 9

tampilan Para Hakim 9:48 ing konteks