Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 7:18 Kitab Sutji (JAV)

Samangsa aku lan wong kabeh kang melu aku ngunekake kalasangka, kowe iya banjur padha ngunekna kalasangka uga ana ing sakubenge pakemahan iku kabeh sarta padha nguwuh-uwuha: “Demi Pangeran Yehuwah lan demi Sang Gidheon!”

maca bab lengkap Para Hakim 7

tampilan Para Hakim 7:18 ing konteks