Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 7:11 Kitab Sutji (JAV)

nuli sira bakal krungu apa kang dadi rerasanane, temah sira bakal wani mudhun nempuh pakemahane iku.” Sang Gidheon tumuli mandhap kanthi abdine si Pura iku, nganti tekan ing pajaganing wadya-bala kang ngarep dhewe ing pakemahan kono.

maca bab lengkap Para Hakim 7

tampilan Para Hakim 7:11 ing konteks