Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 5:30 Kitab Sutji (JAV)

“Rak lagi padha oleh jarahan lan didum-dumake,prawan siji utawa loro kanggo saben wong,jarahan sandhangan manca-warna salembar rong lembar kanggo Sisera,jarahan sandhangan songketan manca-warna salembar rong lembar kanggo guluku?”

maca bab lengkap Para Hakim 5

tampilan Para Hakim 5:30 ing konteks