Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 5:16 Kitab Sutji (JAV)

Kena apa dene kowe kok padha thenguk-thenguk ana ing tengahing kandhang-kandhang.kambi ngrungokake suling kang kanggo ngundangi pepanthan?Saka wadya-balane taler Rubenakeh kang mbobot-timbang!

maca bab lengkap Para Hakim 5

tampilan Para Hakim 5:16 ing konteks