Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 21:23 Kitab Sutji (JAV)

Bani Benyamin dadine padha nglakoni mangkono; padha oleh bojo miturut ananing cacahe, kang karampas saka panunggalane prawan kang padha jejogedan; tumuli padha bali menyang ing tanah-pusakane lan kuthane padha dibangun maneh lan dienggoni.

maca bab lengkap Para Hakim 21

tampilan Para Hakim 21:23 ing konteks