Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 11:24 Kitab Sutji (JAV)

Panjenengan dalem punapa boten badhe ndarbeni ingkang dados peparingipun Sang Kamos, allah panjenengan dalem? Makaten ugi kawula, inggih ngebeki sadaya ingkang sampun karebat dening Pangeran Yehuwah, Gusti Allah kawula kangge kawula sadaya.

maca bab lengkap Para Hakim 11

tampilan Para Hakim 11:24 ing konteks