Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 11:12 Kitab Sutji (JAV)

Sang Yefta banjur nglampahake utusan marang ratune bani Amon, kadhawuhan matur: “Wonten prakawis punapa ing antawisipun panjenengan dalem kaliyan kawula, dene panjenengan dalem kok ngrawuhi kawula merangi bangsa kawula?”

maca bab lengkap Para Hakim 11

tampilan Para Hakim 11:12 ing konteks