Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 6:24 Kitab Sutji (JAV)

Eleazar putrane Rama Harun, njupuk somah salah sawijine anake Putiel, kang banjur nglairake: Pinehas. Iya iku para lajering kula-wargane wong Lewi miturut gotrahe.

maca bab lengkap Pangentasan 6

tampilan Pangentasan 6:24 ing konteks