Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 38:7 Kitab Sutji (JAV)

Pikulane tumuli dislobokake ing gelangan kang kaprenah ing lambunge misbyah, supaya bisa kausung. Misbyah mau kang digawe blabag, ing jerone growong.

maca bab lengkap Pangentasan 38

tampilan Pangentasan 38:7 ing konteks