Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 31:14 Kitab Sutji (JAV)

Kang iku sira padha netepana dina Sabat, awit iku dina suci tumrap sira; sing sapa nyawiyah kasucene dina Sabat, iku kaukuma pati, awitdene sadhengah wong kang nyambut gawe ing dina iku, wong kaya mangkono mau katumpesa saka ing satengahe bangsane.

maca bab lengkap Pangentasan 31

tampilan Pangentasan 31:14 ing konteks