Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 29:24 Kitab Sutji (JAV)

Iku kabeh sira selehna ing epek-epeke Harun lan epek-epeke anak-anake, tumuli sira saosna kabeh dadi pisungsung goyangan ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah.

maca bab lengkap Pangentasan 29

tampilan Pangentasan 29:24 ing konteks