Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 19:9 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Pangeran Yehuwah marang Nabi Musa: “Lah Ingsun bakal ngrawuhi sira ana ing mendhung kang peteng, supaya wong akeh padha krungua samangsa Ingsun imbal pangandika karo sira, lan supaya tansah padha ngandel marang sira.” Nabi Musa banjur munjuk marang Sang Yehuwah bab kasaguhane bangsa iku.

maca bab lengkap Pangentasan 19

tampilan Pangentasan 19:9 ing konteks