Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangentasan 13:14 Kitab Sutji (JAV)

Anadene manawa besuk samangsa anakmu takon marang kowe: Punika tegesipun kadospundi? Banjur tuturana mangkene: Pangeran Yehuwah wus ngentasake kita saka ing tanah Mesir, saka ing pangawulan klawan asta kang rosa.

maca bab lengkap Pangentasan 13

tampilan Pangentasan 13:14 ing konteks