Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 7:24 Kitab Sutji (JAV)

Dalasan ratu-ratune iya bakal padha diulungake marang ing tanganmu supaya jenenge padha koksirnakake saka ing sangisore langit, ora ana wong siji-sijia kang bisa menang karo kowe, nganti kabeh wus padha koktumpes.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 7

tampilan Pangandharing Toret 7:24 ing konteks