Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 7:1 Kitab Sutji (JAV)

“Samangsa Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, wus ngirid kowe lumebu ing tanah kang kokparani lan bakal kokejegi, sarta wus nundhungi bangsa pirang-pirang saka ing ngarepmu, yaiku wong Het, wong Girgasi, wong Amori, wong Kanaan, wong Feris, wong Hewi lan wong Yebus, bangsa pitu kang cacahe lan kekuwatane ngungkuli kowe,

maca bab lengkap Pangandharing Toret 7

tampilan Pangandharing Toret 7:1 ing konteks