Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 5:28 Kitab Sutji (JAV)

Anadene nalika Sang Yehuwah midhanget kang dadi pangucapmu marang aku kaya mangkono iku, tumuli aku dipangandikani dening Sang Yehuwah: Ingsun wus midhanget celathune bangsa iki marang sira; apa kang diucapake kabeh iku becik.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 5

tampilan Pangandharing Toret 5:28 ing konteks