Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 4:21 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Pangeran Yehuwah banjur duka marang aku marga saka kowe, lan supaos, yen aku ora bakal nyabrang ing bengawan Yarden lan ora lumebu ing tanah kang becik kang bakal diparingake dening Sang Yehuwah, Gusti Allahmu, marang kowe minangka tanah-pusakamu.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 4

tampilan Pangandharing Toret 4:21 ing konteks