Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 34:4 Kitab Sutji (JAV)

Tumuli dipangandikani dening Pangeran Yehuwah: “Iki nagara kang Sunprasetyakake kalawan supaos marang Abraham, Iskak lan Yakub, dhawuhingSun: Turunira bakal Sunparingi nagara iku. Sira Sunparengake ndeleng kalawan mripatira dhewe, nanging sira ora bakal nyabrang mrana.”

maca bab lengkap Pangandharing Toret 34

tampilan Pangandharing Toret 34:4 ing konteks