Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 34:11 Kitab Sutji (JAV)

ing bab sakehe pratandha lan kaelokan, kang katindakake marga saka dhawuhe Pangeran Yehuwah ana ing tanah Mesir tumrap marang Sang Prabu Pringon lan marang sakehe para abdine sarta sawratane nagarane,

maca bab lengkap Pangandharing Toret 34

tampilan Pangandharing Toret 34:11 ing konteks