Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 28:9 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah bakal netepake kowe dadi umate kang suci, kaya kang wus kaprasetyakake kalawan supaos marang kowe, anggere kowe netepi pepakene Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, sarta ngambah ing dalan pitedahe.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 28

tampilan Pangandharing Toret 28:9 ing konteks