Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 20:14 Kitab Sutji (JAV)

mung kang wadon lan bocah-bocah; kewane sarta sabarang kang ana ing kutha iku, yaiku jarahane kabeh, iku kena kokepek dhewe, lan jarahan saka mungsuhmu kang wus diparingake dening Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, iku kena kokpigunakake.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 20

tampilan Pangandharing Toret 20:14 ing konteks