Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 20:13 Kitab Sutji (JAV)

lan sawuse Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, masrahake kutha iku marang tanganmu, banjur sakehe wong isine kang lanang padha patenana kalawan landheping pedhang;

maca bab lengkap Pangandharing Toret 20

tampilan Pangandharing Toret 20:13 ing konteks