Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 2:5 Kitab Sutji (JAV)

aja nempuh bangsa iku, awitdene sira ora bakal Sunparingi tanahe sathithik-thithika; marga Esap iku wus Sunparingi pagunungan Seir dadi darbeke.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 2

tampilan Pangandharing Toret 2:5 ing konteks