Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 18:16 Kitab Sutji (JAV)

Cocog karo apa kang koksuwun marang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, ing biyen ana ing gunung Horeb, mbeneri kumpulan pangibadah, aturmu: Sampun ngantos kula mireng sabdanipun Pangeran Yehuwah, Gusti Allah, kula malih, sarta sumerep latu ageng punika, supados kula sampun ngantos nemahi pejah.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 18

tampilan Pangandharing Toret 18:16 ing konteks