Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 16:2 Kitab Sutji (JAV)

Ing kono kowe nyembeleha wedhus lan sapi kanggo kurban Paskah kagem Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, ana ing panggonan kang bakal dipilih dening Sang Yehuwah kagem padalemaning asmane.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 16

tampilan Pangandharing Toret 16:2 ing konteks