Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 12:31 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, aja koktanduki kaya mangkono, awitdene samubarang kang jember tumrap Pangeran Yehuwah, apa kang disengiti, iku kang ditindakake dening bangsa iku tumrap allahe; malah anake lanang lan wadon padha diobongi, kanggo allahe.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 12

tampilan Pangandharing Toret 12:31 ing konteks