Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:5 Kitab Sutji (JAV)

Manawa sira katekan maling utawa rampog ing wayah bengi,-- kaya apa bae anggonira karusak, --anggone nyolong rak mung sacukupe bae, ta?Manawa sira katekan wong ngundhuh anggur,rak mesthi ana anggur kang katinggal?

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:5 ing konteks