Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:4 Kitab Sutji (JAV)

Sanadyan sira mabur dhuwur kaya manuk garudha,malah sanadyan susuhira ana ing antarane lintang-lintang,Ingsun iya bakal ngudhunake sira saka ing kono, --mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah.

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:4 ing konteks