Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Sira wus diapusi dening piangkuhe atinira,sira kang manggon ing gampeng-gampenging parangkang dumunung ing papan kang dhuwur,sarta kang duwe osik:“Sapa kang bisa ngundhunake aku menyang ing bumi?”

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:3 ing konteks