Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:15 Kitab Sutji (JAV)

Amarga wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang tumempuh marang sakehe umat,sira bakal diwales padha kaya kang dadi panggawenira,panggawenira bakal bali nampek marang sirahira dhewe.

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:15 ing konteks