Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Obaja 1:1 Kitab Sutji (JAV)

Wahyune Nabi Obaja.Pangandikane Pangeran Yehuwah Allah marang Edom mangkene -- aku wus padha krungu pawarta saka Sang Yehuwah, --ana sawijining utusan kalakokake menyang ing satengahe para bangsa:“Tangia, payo padha tumandang merangi Edom!” --

maca bab lengkap Obaja 1

tampilan Obaja 1:1 ing konteks