Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 9:15 Kitab Sutji (JAV)

Kangge ngicali luwenipun sami Paduka paringi roti ingkang saking ing langit sarta kangge ngicali ngelakipun Paduka angsalaken toya medal saking redi parang. Punapadene Paduka dhawuhi nglebeti lan ngejegi nagari ingkang sampun Paduka janjekaken kalayan supaos badhe Paduka paringaken dhateng para leluhur kawula.

maca bab lengkap Nehemya 9

tampilan Nehemya 9:15 ing konteks