Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 8:4 Kitab Sutji (JAV)

Imam Ezra tumuli maos perangan-perangan sawatara saka kitab iku ana ing ngareping gapura Banyu, wiwit wayah esuk tumeka wayah tengange, ana ing ngarepe wong lanang lan wadon tuwin kang bisa nampani. Wong kabeh padha nggatekake marang pamacane kitab Toret iku.

maca bab lengkap Nehemya 8

tampilan Nehemya 8:4 ing konteks