Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 6:2 Kitab Sutji (JAV)

ing kono Sanbalat lan Gesyem mau banjur kongkonan ngajak marang aku: “Sumangga sami pepanggihan wonten ing kitha Kefirim ing lebak Ono!” Nanging wong-wong iku lugune sumedya gawe cilakaku.

maca bab lengkap Nehemya 6

tampilan Nehemya 6:2 ing konteks