Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 6:1 Kitab Sutji (JAV)

Bareng Sanbalat lan Tobia sarta Gesyem, wong Arab, apadene mungsuh kita liyane padha krungu, yen wus rampung anggonku mbangun balowarti lan wus ora ana kang bolong maneh, sanadyan ing wektu semana gapurane durung dietrapi ineb,

maca bab lengkap Nehemya 6

tampilan Nehemya 6:1 ing konteks