Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 2:5 Kitab Sutji (JAV)

sarta banjur munjuk marang Sang Prabu: “Manawi ndadosaken keparenging karsa dalem, dhuh Sang Prabu, saha manawi abdi dalem manggih sih wonten ing ngarsa dalem, mugi karsaa ngutus kawula dhateng tanah Yehuda, dhateng kitha pakuburanipun para leluhur kawula, kalilana punika kawula bangun malih.”

maca bab lengkap Nehemya 2

tampilan Nehemya 2:5 ing konteks