Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 13:18 Kitab Sutji (JAV)

Para leluhurmu rak iya padha tumindak mangkono, temah Gusti Allah kita ndhatengake bilai marang kita lan marang nagara kene. Apa karepmu arep padha ndadekake bangeting dukane marang Israel, kanthi patrap nerak kasucene dina Sabat?”

maca bab lengkap Nehemya 13

tampilan Nehemya 13:18 ing konteks