Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nahum 3:10 Kitab Sutji (JAV)

Nanging iku dhewe uga kapeksa kaparakake menyang ing pambuwangan,kapeksa padha lumebu ing tawanan.Bayi-bayine padha dikeplekakeana ing pojoking sakehe lelurung,para wong kang kajen keringan padha kaundhi,lan para panggedhene padha kablenggu kabeh nganggo rante.

maca bab lengkap Nahum 3

tampilan Nahum 3:10 ing konteks