Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nahum 1:6 Kitab Sutji (JAV)

Sapa kang kuwat nadhahi bebendune?Sarta sapa kang bisa tetep ngadeg jejeg samangsa mulad-mulad bebendune?Bramatyane kaesokake kaya geni,tuwin gunung parang nganti padha jugrug.

maca bab lengkap Nahum 1

tampilan Nahum 1:6 ing konteks