Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nahum 1:2 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah iku Allah kang butajengan lan pemales,Pangeran Yehuwah iku pemales sarta kebak bebendu kang mulad-mulad,Pangeran Yehuwah paring piwales marang para satrune,sarta terus bae dukane marang para mengsahe.

maca bab lengkap Nahum 1

tampilan Nahum 1:2 ing konteks